Wielkie Sprawy Małych Ludzi

Wielkie Sprawy Małych Ludzi

W Radio Lublin o projekcie

18 kwietnia 2009 r. Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Jastkowskiej było gospodarzem cyklicznej audycji Radia Lublin - Apetyt na Radio. Bohaterami naszej audycji, która nazwaliśmy  “Ziemia ludźmi bogata” byli aktywni członkowie Towarzystwa, którzy podejmują w środowisku lokalnym wiele inicjatyw społecznych,

Dużo miejsca w audycji poświęciliśmy naszemu projektowi “Wielkie sprawy małych ludzi”. O działaniach prowadzonych w ramach projektu opowiadały: Teresa Kot, Kasia Juszczak oraz konsultantka programu Grup Zabawowych Agnieszka Banach

W galerii na stronie głównej TPZJ można obejrzeć zdjęcia z audycji w Jastkowie

Wychowanie dzieci - inwestycja w kapitał ludzki

Szanowni Państwo!

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Jastkowskiej realizuje projekt pt. „Wielkie sprawy małych ludzi” w ramach dotacji programu „Dla Dzieci II” - Fundacji Rozwoju Dzieci im. Jana Amosa Komeńskiego z Warszawy, ze środków finansowych Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

Celem naszego projektu jest szeroka kampania społeczna na rzecz potrzeb rozwojowych i edukacyjnych małych dzieci. Kampanię realizujemy poprzez opracowanie plakatów, ulotek i folderów oraz prowadzenie zajęć dla rodziców i dzieci w ramach „Grupy Zabawowej” a także promocję czytania dzieciom.

W niniejszym liście pragniemy Państwu zwrócić uwagę na niektóre aspekty wychowania dzieci i możliwości zaspokajania ich potrzeb rozwojowych.

Wychowanie dzieci - inwestycja w kapitał ludzki

Oczekiwania rodziców a potrzeby dzieci

  • pragniemy, aby dziecko było zdrowe, szczęśliwe, aby jego rozwój przebiegał prawidłowo
  • martwimy się kiedy dziecko nie spełnia naszych oczekiwań,

Rodzicom wychowującym dzieci, obok intuicji i dobrych chęci, potrzebna jest wiedza na temat potrzeb rozwojowych dziecka oraz sposobów ich zaspokajania.

Jak rozpoznawać i zaspokajać potrzeby dziecka?

Potrzeba uczenia się i doświadczania – dzieci uczą się poprzez działanie. Zbierają swoje doświadczenia ręką, sercem, głową. Obserwują, odkrywają i wypróbowują wszystko co je otacza. Już w wieku niemowlęcym dziecko uczy się podczas spania, jedzenia, zabawy i spacerów. Dziecko uczy się angażując wszystkie zmysły – wąchając, dotykając, smakując i obserwując. Najlepiej uczy się wtedy, gdy czuje się bezpieczne, akceptowane i kochane. Pamiętajmy o tym, aby dostarczać naszemu maluchowi różnorodnych bodźców.

Potrzeba zabawy i kontaktu z rówieśnikami – są niezbędne by w czasie zabaw doświadczać różnych ról. Zabawy dla dzieci są szkołą życia, w grupie przekazują sobie normy zachowania i postępowania, rozwijają ważne umiejętności społeczne. Dzieci potrzebują zabawy, aby rozwijać wyobraźnię i kreatywne myślenie. Nie lubią nudy i monotonii. Optymalny rozwój społeczny wymaga zapewnienia właściwych kontaktów z rówieśnikami. Zadbajmy by nasze dziecko mogło przebywać i bawić się w grupie rówieśników. Jest wiele możliwości zapewnienia dziecku zabawy z innymi dziećmi – przedszkole, świetlica, plac zabaw, kontakty rodzinne i sąsiedzkie lub podjęcie inicjatywy tworzenia takich miejsc dla dzieci.

Potrzeba wsparcia w nowym środowisku – plac zabaw, przedszkole, szkoła - każde z tych miejsc jest dla dziecka nowe. Oczekuje ono od nas pomocy w adaptacji i przełamania lęku. Pomagamy dziecku poprzez rozmowę, świadome kształtowanie samodzielności i umiejętności radzenia sobie z trudnościami. Budzimy w nim poczucie bezpieczeństwa i pozytywny stosunek do otaczającej rzeczywistości. Pozwoli to dziecku pokonać leki i frustracje i działać na miarę jego możliwości.

Potrzeba dobrej komunikacji z rodzicami – to podstawowa umiejętność w wychowaniu. Rozmowa z dzieckiem, wspólna zabawa, zainteresowanie jego problemami, chwalenie, karcenie i nagradzanie to sygnały jakie przekazujemy dziecku jako rodzice. Nasze zachowanie uczy dziecko rozpoznawania własnych uczuć i emocji. Dziecko potrzebuje poczucia, że jest kochane i potrzebne, że jego sprawy są ważne.

Potrzeba akceptacji - ważne, abyśmy akceptowali dziecko nawet w najtrudniejszych chwilach, aby mogło nam ufać i dzielić się z nami swoimi problemami. Zachowanie rodziców i ich reakcje są dla dziecka sygnałem w jakim stopniu jest ono akceptowane. Dzieci zbyt często krytykowane maja niska samoocenę i brak wiary we własne możliwości.

Potrzeba autorytetu dorosłych – dziecko potrzebuje dobrych wzorców osobowych do naśladowania. Ważna jest prawdomówność, uprzejmość, troska o innych, tolerancja, chęć uczenia się i poznawania świata. Dorośli muszą wyznaczać granice i uczyć dzieci tego, co jest dobre, ale także przyznawać się do własnych błędów i traktować dzieci z należytym szacunkiem i sprawiedliwie

Materiały opracowane na podstawie raportu Fundacji Rozwoju Dzieci, książki Lilian Katz – Talk with Teachers of Young Children: a collektion, Ablex Publishing Corporation, Norwood, New Jersey 1994 oraz artykułu Katarzyny Lotkowskiej – Być rodzicem ( w Mam dziecko w szkole Nr 1/2008)

Pamiętajmy że…….

Dzieci rozwijają się według własnego „planu”, niezależnie od naszych oczekiwań. Obowiązkiem rodzica, opiekuna i wychowawcy jest wzmacnianie cech, które dzieci posiadają i pomoc w odkrywaniu i rozwijaniu talentów. Nie warto koncentrować się na brakach i słabych stronach, bo właściwy rozwój dziecka polega na podkreślaniu jego pozytywnych cech a nie wad.

Małgorzata Taraszkiewicz. Mam dziecko w szkole Nr 1/2008

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Jastkowskie, Panieńszczyzna, Al. Warszawska 43, 21-002 Jastków

Wspólne czytanie

W ramach działań przewidzianych w projekcie 25 listopada 2008 r. w siedzibie Gminnej Biblioteki Publicznej w Jastkowie odbyło się spotkanie rodziców i dzieci poświęcone promocji wspólnego czytania. Bardzo liczna frekwencja i wielkie zainteresowanie dzieci czytaniem książeczek, które otrzymały na własność, sprawiły, że została podjęta decyzja o dodatkowym spotkaniu w dniu 6 grudnia. W tym dniu, przybył Św. Mikołaj, który również czytał dzieciom a do tego rozdawał niespodzianki.

Cieszymy się z udanej akcji i dużego zainteresowania. Zreszta zobaczcie sami na fotkach w Galerii.

Dzień Pluszowego Misia

25 listopada we wtorek o godzinie 12.00 w Gminnej Bibliotece Publicznej w Jastkowie odbędzie się wspólne czytanie rodziców i dzieci. Akcja ta organizowana jest w ramach najnowszego projektu naszego Towarzystwa realizowanego wspólnie z Gminną Biblioteką Publiczną w ramach Programu “Dla Dzieci II” Fundacji Rozwoju Dzieci i Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności.

Celem tego działania jest podkreslenie zalet wspólnego czytania, wspólne spędzenie czasu z dziećmi oraz promocja czytelnictwa.

Dzieci uczestniczące w spotkaniu otrzymają książeczki, będą mogły zapoznać się z pracą i wyglądem biblioteki oraz zostać czytelnikami.

Serdecznie namawiamy i zapraszamy wszystkich chętnych rodziców z dziećmi do wzięcia udziału w spotkaniu.

Grupa Zabawowa- spotkanie

14 listopada br. odbyło się kolejne spotkanie realizatorów projektu z rodzicami w ramach grupy zabawowej.

Na spotkaniu omówione zostały sprawy związane z prowadzeniem zajęć w ramach grupy i ustalono terminy spotkań.

Aktualnie zajęcia w ramach grupy zabawowej będą odbywały się w sali parafialnej w piątki i soboty od 9 - 12

Grupa zabawowa

Trwają zajęcia w ramach Grupy zabawowej. Mamy jeszcze miejsca, zapisy przyjmuje Pani Małgorzata Staniszewska, która jest koordynatorem grupy.Telefon 503 190 487

Zapraszamy rodziców, którzy chcą wiedzieć jakie potrzeby edukacyjne ma ich dziecko.

Grupa jest doskonałym miejscem do wymiany poglądów i dzielenia się doświadczeniami oraz wspólnej zabawy z dziećmi.

Witamy na stronie projektu

Witamy na stronie nowego projektu Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Jastkowskiej pt. “Wielkie sprawy małych ludzi”, realizowanego w ramach programu “Dla Dzieci II” Fundacji Rozwoju Dzieci im. Jana Amosa Komeńskiego i Polsko - Amerykańskiej Fundacji Wolności. Streszczenie projektu znajduje się w zakładce Opis programu. Wkrótce więcej informacji

© 2018 Wielkie Sprawy Małych Ludzi