Wielkie Sprawy Małych Ludzi

Wielkie Sprawy Małych Ludzi

Archive for the ‘Aktualności’ Category

W Radio Lublin o projekcie

18 kwietnia 2009 r. Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Jastkowskiej było gospodarzem cyklicznej audycji Radia Lublin - Apetyt na Radio. Bohaterami naszej audycji, która nazwaliśmy  “Ziemia ludźmi bogata” byli aktywni członkowie Towarzystwa, którzy podejmują w środowisku lokalnym wiele inicjatyw społecznych,

Dużo miejsca w audycji poświęciliśmy naszemu projektowi “Wielkie sprawy małych ludzi”. O działaniach prowadzonych w ramach projektu opowiadały: Teresa Kot, Kasia Juszczak oraz konsultantka programu Grup Zabawowych Agnieszka Banach

W galerii na stronie głównej TPZJ można obejrzeć zdjęcia z audycji w Jastkowie

Wychowanie dzieci - inwestycja w kapitał ludzki

Szanowni Państwo!

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Jastkowskiej realizuje projekt pt. „Wielkie sprawy małych ludzi” w ramach dotacji programu „Dla Dzieci II” - Fundacji Rozwoju Dzieci im. Jana Amosa Komeńskiego z Warszawy, ze środków finansowych Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

Celem naszego projektu jest szeroka kampania społeczna na rzecz potrzeb rozwojowych i edukacyjnych małych dzieci. Kampanię realizujemy poprzez opracowanie plakatów, ulotek i folderów oraz prowadzenie zajęć dla rodziców i dzieci w ramach „Grupy Zabawowej” a także promocję czytania dzieciom.

W niniejszym liście pragniemy Państwu zwrócić uwagę na niektóre aspekty wychowania dzieci i możliwości zaspokajania ich potrzeb rozwojowych.

Wychowanie dzieci - inwestycja w kapitał ludzki

Oczekiwania rodziców a potrzeby dzieci

  • pragniemy, aby dziecko było zdrowe, szczęśliwe, aby jego rozwój przebiegał prawidłowo
  • martwimy się kiedy dziecko nie spełnia naszych oczekiwań,

Rodzicom wychowującym dzieci, obok intuicji i dobrych chęci, potrzebna jest wiedza na temat potrzeb rozwojowych dziecka oraz sposobów ich zaspokajania.

Jak rozpoznawać i zaspokajać potrzeby dziecka?

Potrzeba uczenia się i doświadczania – dzieci uczą się poprzez działanie. Zbierają swoje doświadczenia ręką, sercem, głową. Obserwują, odkrywają i wypróbowują wszystko co je otacza. Już w wieku niemowlęcym dziecko uczy się podczas spania, jedzenia, zabawy i spacerów. Dziecko uczy się angażując wszystkie zmysły – wąchając, dotykając, smakując i obserwując. Najlepiej uczy się wtedy, gdy czuje się bezpieczne, akceptowane i kochane. Pamiętajmy o tym, aby dostarczać naszemu maluchowi różnorodnych bodźców.

Potrzeba zabawy i kontaktu z rówieśnikami – są niezbędne by w czasie zabaw doświadczać różnych ról. Zabawy dla dzieci są szkołą życia, w grupie przekazują sobie normy zachowania i postępowania, rozwijają ważne umiejętności społeczne. Dzieci potrzebują zabawy, aby rozwijać wyobraźnię i kreatywne myślenie. Nie lubią nudy i monotonii. Optymalny rozwój społeczny wymaga zapewnienia właściwych kontaktów z rówieśnikami. Zadbajmy by nasze dziecko mogło przebywać i bawić się w grupie rówieśników. Jest wiele możliwości zapewnienia dziecku zabawy z innymi dziećmi – przedszkole, świetlica, plac zabaw, kontakty rodzinne i sąsiedzkie lub podjęcie inicjatywy tworzenia takich miejsc dla dzieci.

Potrzeba wsparcia w nowym środowisku – plac zabaw, przedszkole, szkoła - każde z tych miejsc jest dla dziecka nowe. Oczekuje ono od nas pomocy w adaptacji i przełamania lęku. Pomagamy dziecku poprzez rozmowę, świadome kształtowanie samodzielności i umiejętności radzenia sobie z trudnościami. Budzimy w nim poczucie bezpieczeństwa i pozytywny stosunek do otaczającej rzeczywistości. Pozwoli to dziecku pokonać leki i frustracje i działać na miarę jego możliwości.

Potrzeba dobrej komunikacji z rodzicami – to podstawowa umiejętność w wychowaniu. Rozmowa z dzieckiem, wspólna zabawa, zainteresowanie jego problemami, chwalenie, karcenie i nagradzanie to sygnały jakie przekazujemy dziecku jako rodzice. Nasze zachowanie uczy dziecko rozpoznawania własnych uczuć i emocji. Dziecko potrzebuje poczucia, że jest kochane i potrzebne, że jego sprawy są ważne.

Potrzeba akceptacji - ważne, abyśmy akceptowali dziecko nawet w najtrudniejszych chwilach, aby mogło nam ufać i dzielić się z nami swoimi problemami. Zachowanie rodziców i ich reakcje są dla dziecka sygnałem w jakim stopniu jest ono akceptowane. Dzieci zbyt często krytykowane maja niska samoocenę i brak wiary we własne możliwości.

Potrzeba autorytetu dorosłych – dziecko potrzebuje dobrych wzorców osobowych do naśladowania. Ważna jest prawdomówność, uprzejmość, troska o innych, tolerancja, chęć uczenia się i poznawania świata. Dorośli muszą wyznaczać granice i uczyć dzieci tego, co jest dobre, ale także przyznawać się do własnych błędów i traktować dzieci z należytym szacunkiem i sprawiedliwie

Materiały opracowane na podstawie raportu Fundacji Rozwoju Dzieci, książki Lilian Katz – Talk with Teachers of Young Children: a collektion, Ablex Publishing Corporation, Norwood, New Jersey 1994 oraz artykułu Katarzyny Lotkowskiej – Być rodzicem ( w Mam dziecko w szkole Nr 1/2008)

Pamiętajmy że…….

Dzieci rozwijają się według własnego „planu”, niezależnie od naszych oczekiwań. Obowiązkiem rodzica, opiekuna i wychowawcy jest wzmacnianie cech, które dzieci posiadają i pomoc w odkrywaniu i rozwijaniu talentów. Nie warto koncentrować się na brakach i słabych stronach, bo właściwy rozwój dziecka polega na podkreślaniu jego pozytywnych cech a nie wad.

Małgorzata Taraszkiewicz. Mam dziecko w szkole Nr 1/2008

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Jastkowskie, Panieńszczyzna, Al. Warszawska 43, 21-002 Jastków

Wspólne czytanie

W ramach działań przewidzianych w projekcie 25 listopada 2008 r. w siedzibie Gminnej Biblioteki Publicznej w Jastkowie odbyło się spotkanie rodziców i dzieci poświęcone promocji wspólnego czytania. Bardzo liczna frekwencja i wielkie zainteresowanie dzieci czytaniem książeczek, które otrzymały na własność, sprawiły, że została podjęta decyzja o dodatkowym spotkaniu w dniu 6 grudnia. W tym dniu, przybył Św. Mikołaj, który również czytał dzieciom a do tego rozdawał niespodzianki.

Cieszymy się z udanej akcji i dużego zainteresowania. Zreszta zobaczcie sami na fotkach w Galerii.

Dzień Pluszowego Misia

25 listopada we wtorek o godzinie 12.00 w Gminnej Bibliotece Publicznej w Jastkowie odbędzie się wspólne czytanie rodziców i dzieci. Akcja ta organizowana jest w ramach najnowszego projektu naszego Towarzystwa realizowanego wspólnie z Gminną Biblioteką Publiczną w ramach Programu “Dla Dzieci II” Fundacji Rozwoju Dzieci i Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności.

Celem tego działania jest podkreslenie zalet wspólnego czytania, wspólne spędzenie czasu z dziećmi oraz promocja czytelnictwa.

Dzieci uczestniczące w spotkaniu otrzymają książeczki, będą mogły zapoznać się z pracą i wyglądem biblioteki oraz zostać czytelnikami.

Serdecznie namawiamy i zapraszamy wszystkich chętnych rodziców z dziećmi do wzięcia udziału w spotkaniu.

Grupa Zabawowa- spotkanie

14 listopada br. odbyło się kolejne spotkanie realizatorów projektu z rodzicami w ramach grupy zabawowej.

Na spotkaniu omówione zostały sprawy związane z prowadzeniem zajęć w ramach grupy i ustalono terminy spotkań.

Aktualnie zajęcia w ramach grupy zabawowej będą odbywały się w sali parafialnej w piątki i soboty od 9 - 12

Witamy na stronie projektu

Witamy na stronie nowego projektu Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Jastkowskiej pt. “Wielkie sprawy małych ludzi”, realizowanego w ramach programu “Dla Dzieci II” Fundacji Rozwoju Dzieci im. Jana Amosa Komeńskiego i Polsko - Amerykańskiej Fundacji Wolności. Streszczenie projektu znajduje się w zakładce Opis programu. Wkrótce więcej informacji

© 2018 Wielkie Sprawy Małych Ludzi