Wielkie Sprawy Małych Ludzi

Wielkie Sprawy Małych Ludzi

Grupa Zabawowa- spotkanie

14 listopada br. odbyło się kolejne spotkanie realizatorów projektu z rodzicami w ramach grupy zabawowej.

Na spotkaniu omówione zostały sprawy związane z prowadzeniem zajęć w ramach grupy i ustalono terminy spotkań.

Aktualnie zajęcia w ramach grupy zabawowej będą odbywały się w sali parafialnej w piątki i soboty od 9 - 12

Add A Comment

© 2018 Wielkie Sprawy Małych Ludzi